Enerji Yönetim Sistemi Politikası
geri dön

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Faaliyet gösterdiğimiz Plastik ambalaj sektöründe Abdioğulları Plastik A.Ş ve çalışanları olarak; 

  • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışacağımızı,
  • Belirlenmiş amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlayacağımızı,
  • Politikamıza uygun olarak belirlenen amaç ve hedeflerimizi EnPG'leri ile izleyerek performansımızı sürekli gözden geçireceğimizi,
  • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabii olduğumuz yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartlara uyacağımızı,
  • Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi 
  • 5 yıl içerisinde kullandığımız enerji kaynaklarının %5' ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağımızı 
  • Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın enerji verimliliği konusunda farkındalığını arttırmayı 


Taahhüt ederiz.